TRANSAKCJE GOTÓWKOWE W 2022 ROKU

TRANSAKCJE GOTÓWKOWE W 2022 ROKU

W Dzienniku Ustaw z 17 grudnia 2021 r., pod poz. 2349, opublikowano
ustawę z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw [1].

Mocą tej ustawy dokonano m.in. zmian w zakresie terminu obowiązywania
nowych limitów płatności bezgotówkowych, wprowadzonych w ramach
Polskiego Ładu.

1) W ramach Polskiego Ładu ww. limit transakcji od 1 stycznia 2022 r.
miał zostać obniżony z 15.000 zł do 8.000 zł.

Jednakże mocą ustawy nowelizującej [1] (Dz. U. z 2021 r. poz. 2349),
termin wejścia w życie tej zmiany został przesunięty na 1 stycznia
2023 r.

To oznacza, że w 2022 r. dla celów CIT/PIT nadal stosuje się ww.
limit w wysokości 15.000 zł.

2) PRZYJMOWANIE OD KONSUMENTA PŁATNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH 20.000 ZŁ

Mocą ustawy nowelizującej [1] (Dz. U. z 2021 r. poz. 2349), termin
wejścia w życie tej zmiany został przesunięty na 1 stycznia 2023 r.

O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

TRANSAKCJE MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji , bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie 8.000 zł.
Sankcją za przyjęcie takiej płatności z pominięciem rachunku płatniczego jest utrata kosztów lub doliczenie przychodów.

TRANSAKCJA POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCĄ, A OSOBĄ NIERPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI – KONSUMENTEM
W ramach zmian Polskiego Ładu konsument będzie zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z PRZEDSIĘBIORCĄ, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie 20.000 zł lub równowartość tej kwoty.Sankcją za przyjęcie takiej płatności przez PRZEDSIĘBIORCĘ z pominięciem rachunku płatniczego jest zaliczenie przyjętej w gotówce kwoty do przychodu podatkowego.

Ponadto przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Będzie to dotyczyło tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, tj. takich, których roczny przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych lub rolników ryczałtowych przekracza 20.000 zł.

UWAGA: Od 01.07.2022 roku przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i posiadać będzie kasę rejestrującą ON-LINE będzie musiał zapewnić współpracę kasy z terminalem płatniczym zgodnie z wymogami technicznymi dla kas rejestrujących.

Kara pieniężna za brak takiej współpracy (pomiędzy kasą a terminalem płatniczym) wynosić będzie 5.000 zł.