Nielegalne zatrudnienie (wypłata w kopercie)

Nielegalne zatrudnienie (wypłata w kopercie)

Staje się ryzykiem wyłącznie pracodawcy – wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie będzie przychodem w działalności, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc, powstały na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.

Dodatkowo pracodawca będzie musiał w pełni sfinansować składki ZUS od wypłat w kopercie i składki te nie będą jego kosztem uzyskania przychodu.

Przychody tego pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia będą zwolnione z podatku. Pracownik uzyskuje „korzyści”, pracodawca karę.